Hähnchen I.I
Hähnchen I.I

9cm x 18cm x 21cm, Ton, Federn, 2008

Hähnchen I.II
Hähnchen I.II

9cm x 18cm x 21cm, Ton, Federn, 2008

Rabe I.I
Rabe I.I

32cm x 30cm x 40cm, Fell, Holz, 2009

Rabe I.II
Rabe I.II

32cm x 30cm x 40cm, Fell, Holz, 2009

Maske Teufelsberg I.I
Maske Teufelsberg I.I

Fotografie: schnepp-renou, 2010

Maske Teufelsberg I.II
Maske Teufelsberg I.II

Fotografie: schnepp-renou, 2010

Blaufußtölpelmaske
Blaufußtölpelmaske

10cm x 18cm x 28cm, Epoxydharz, Gips, 2009

Nasenaffenmaske
Nasenaffenmaske

27cm x 18cm x 12cm, Epoxydharz, Gips, 2009

Erdferkelmaske
Erdferkelmaske

80cm x 26cm x 31cm, Epoxydharz, Gips, 2009

Schafmaske
Schafmaske

25cm x 40cm x 16cm, Epoxydharz, Gips, 2009

Ziegenmaske
Ziegenmaske

20cm x 30cm x 20cm, Epoxydharz, Gips, 2009

Mutation I.I
Mutation I.I

Naturkundemuseum Berlin, 41,5cm x 30,5cm, 2009

Mutation I.II
Mutation I.II

Naturkundemuseum Berlin, 41,5cm x 30,5cm, 2009

Mutation I.III
Mutation I.III

Naturkundemuseum Berlin, 41,5cm x 30,5cm, 2009

griechisches Waisenhaus I.I Büyükada
griechisches Waisenhaus I.I Büyükada

Fotografie: schnepp-renou, 2014

griechisches WaisenhausI.II Büyükada
griechisches WaisenhausI.II Büyükada

Fotografie: schnepp-renou, 2014